17 mei 2024

Voor de 5e keer in de historie zal begin november een GPS-tocht plaatsvinden rondom Stedum. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en omgeploegde grondstukken weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal worden gelopen aan de hand van een GPS-apparaat, dat via herkenbare markeringspunten de deelnemende ploegen de weg zal wijzen.

Bij een aantal markeringspunten dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen beantwoord en/of opdrachten vervuld moeten worden. Zowel de vragen en opdrachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde hindernissen zullen bepalend zijn voor de einduitslag. Omdat de tocht rond Sint Maarten is, zal ieder deelnemend team uitgerust moeten zijn met een heuse lampion. Ook deze lampion zal een rol spelen in de eindklassering. De tocht staat dit jaar gepland voor vrijdag 9 en zaterdag 10 november. Noteer deze data dus alvast in de agenda.
Op vrijdag 9 november zal de tocht georganiseerd worden voor de jeugd en voor Stedumers die de tocht eens met collega’s, vrienden of sportmaten willen lopen. Zaterdag 10 november zal volledig gereserveerd worden voor deelnemers uit Stedum zelf. Het aantal deelnemende ploegen is gemaximeerd. Ook dit jaar zal voor de bovenbouw van de beide basisscholen (groepen 5, 6, 7 en 8) in Stedum op vrijdagmiddag een aangepaste versie van de navigatietocht worden gehouden. De scholen zullen hiervoor binnenkort persoonlijk worden benaderd.
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres: gpssteem2012@gmail.com. Wil(len) je / jullie meedoen, geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maximaal 10 personen) of individueel. Je kunt ook aangeven of je vroeg of laat wil starten, met de indeling zal geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Ook voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de navigatietocht dient dit e-mailadres te worden gebruikt. Uiteraard kunt u zich ook melden als vrijwilliger om mee te helpen met de organisatie, dit kan ook via het speciale e-mailadres.
De deelnamekosten bedragen € 10 per persoon, dit is inclusief 3 consumpties en verdere verzorging onderweg.
Nieuw dit jaar is dat er bij aanmelding alvast een bedrag van € 30 vooruitbetaald dient te worden. De organisatie investeert vooraf al het nodige in op te bouwen hindernissen en andere zaken, en wil een lager financieel risico lopen bij afmeldingen van teams of complete annulering door weers- of andere omstandigheden. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, maar de organisatie stelt alles in het werk om de tocht veilig te laten verlopen. Zo is er continu EHBO aanwezig (ook “in het veld”) en zijn er bij diverse hindernissen mensen van de organisatie aanwezig om e.e.a. in goede banen te leiden. Ook wordt er halverwege de tocht gezorgd voor de inwendige mens. Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd!

www.stedum.com

Geef een reactie