27 februari 2024

25e Avondwandelvierdaagse 21 t/m 24 mei 2012

0


Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of
10 km, kan dit jaar weer meedoen aan de Avondwandelvierdaagse van 21 t/m 24 mei. Start en inschrijving is op maandag 21 mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor vier avonden inclusief medaille en € 1,00 voor een avond, ook als je als begeleider meeloopt. Een dagspeld kost 1,50, opgeven bij inschrijving.

Voorinschrijving verloopt via de beide scholen. Voor de Crangeborg is Corry Verduijn de contactpersoon. www.loopvoorkika.nl kun je een armband bestellen waarmee je laat zien dat je geld voor Kika ophaalt. Dit wordt besteed aan onderzoek voor betere therapieën in de zeven kinderkankercentra in Nederland (www.kika.nl). Natuurlijk ben je vrij of je hieraan mee wilt doen.
De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de beide scholen zetten zich hiervoor in, samen met de Activiteitencommissie. Met ieders medewerking kan de Wandelvierdaagse ook dit jaar weer goed verlopen. Daarvoor zijn de volgende regels vanzelfsprekend.
– Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de andere weggebruikers.
– Blijf op paden en wegen.
– Hinder elkaar niet.
– Laat planten staan waar ze staan.
– Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, onderweg niet.
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelname worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig.
Veel wandelplezier gewenst, en anders graag tot ziens bij de feestelijke intocht op 24 mei, met muzikale begeleiding van Jehova Nissi. Nadat Jehova Nissi heeft gespeeld, stellen we ons met elkaar op om in optocht naar café ’t Oude
Raedthuys te lopen, waar de medaille-uitreiking plaats zal vinden. Jehova Nissi loopt niet mee, dus wel even opletten wanneer we met elkaar vertrekken!
Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrijvers en verkeersregelaars.
Georg Dekkinga, Karen Hemmen, Lies Oldenhof en Martin Zijlema

Dit jaar is het de 25e keer. We willen daar op twee manieren bij stilstaan. Door een goede verzorging onderweg, maar ook door aandacht te geven aan een goed doel. De Nederlandse Wandelsport Bond, waar wij bij aangesloten zijn, heeft zich verbonden aan de Stichting Kika. Op

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

Geef een reactie