23 februari 2024

28e Avondwandelvierdaagse

0
Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer meedoen aan de Avondwandelvierdaagse van 1 tot en met 4 juni. Start en inschrijving is op maandag 1 juni vanaf 18:00 uur, bij Moarstee. Deelname kost € 5,00 voor vier avonden inclusief medaille en € 1,00 voor een avond (ook als je als begeleider meeloopt). Wil je een dagspeld, dan dat graag opgeven bij inschrijving, kosten € 2. Graag voorinschrijven via de scholen.
LET OP: Plaats van vertrek en inhuldiging gewijzigd. Dit keer starten we vanuit het nieuwe onderkomen ‘Moarstee’, naast de ijsbaankantine, de lopers komen daar ook weer binnen. We wachten niet meer op elkaar op de Borgweg!
Op 4 juni tegen 19:30 uur komen de lopers aan via de Lellensterweg, waar u vanaf het pad naar Peertil goed zicht op heeft. Jehova Nissi speelt vanaf 19:30 uur bij Moarstee. Iedereen kan dan direct ook de medaille ophalen. Uiteraard hopen we dat u nog even gezellig blijft luisteren naar Jehova Nissi. Moarstee zal donderdagavond geopend zijn, zodat u een kijkje kunt nemen en iets kunt drinken (niet gratis).
De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de beide scholen zetten zich hiervoor in, samen met de Activiteitencommissie Dorpsbelangen. Met ieders medewerking kan de Avondwandelvierdaagse ook dit jaar weer goed verlopen. Daarvoor zijn de volgende regels vanzelfsprekend.
– Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de andere weggebruikers;
– Blijf op paden en wegen;
– Hinder elkaar niet;
– Laat planten staan waar ze staan;
– Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, onderweg niet.
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelname worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig. Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrijvers en verkeersregelaars.

Activiteitencommissie Dorpsbelangen, Karen Hemmen, Lies Oldenhof en Martin Zijlema

Geef een reactie