22 april 2024

3 nieuwe schaftketen voor gebiedsgericht werken

0

De gemeente koopt 3 nieuwe schaftketen. Om te komen tot een effici‘nter en doelmatiger groenonderhoud, is het overgaan tot gebiedsgericht werken noodzakelijk.

En daarin past ook de aanschaf van de schaftketen. Bovendien gaat er geen reistijd verloren. En dat komt weer ten goede aan de productiviteit van de medewerkers. De kosten worden begroot op Û 35.500,-. De raad moet daarover besluiten in haar vergadering van 24 mei.


Per 1 september 2003 is er daadwerkelijk gestart met het gebiedsgericht werken en wel in nauwe samenwerking met het werkvoorzieningschap Fivelingo. De tot nu toe behaalde resultaten van gebiedsgericht werken zijn goed. Er wordt beter en effici‘nter gepresteerd en het aantal klachten is sterk afgenomen.


Arbo-eisen
De nieuwe keten dienen te voldoen aan de ARBO-normen. De keten hebben watervoorziening (is verplicht bij o.a. het werken met bestrijdingsmiddelen) en een toilet. Ook wordt in de keten verlichting aangebracht, terwijl er verder eisen worden gesteld aan isolatie. De verwachting is dat ze maximaal kunnen worden ingezet.

www.loppersum.nl

Geef een reactie