29 november 2023

Op dit moment is het gehele dorp druk bezig met het bouwen – verbouwen van de wagens. Ook zitten veel mensen bij elkaar voor het maken van roosjes-slingers etc. Wij zijn heel erg blij dat de straten en verenigingen gehoor hebben gegeven  aan onze oproep. Het is eenmaal in de vijf jaar dat deze optocht plaatsvindt en waar het gehele dorp aan deelneemt. Tevens geeft het een saamhorigheidsgevoel. Of te wel ‘veur ‘t dorp en deur ‘t dorp’.

De Oranjevereniging richt zich de komende tijd op drie evenementen.
Koninginnedag op 30 april,  dan de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei en de optocht op 5 mei.
 
Voor het programma op 30 april Koninginnedag zullen er nog flyers huis aan huis worden bezorgd.
Natuurlijk is er om 9.30 uur de aubade m.m.v. muziekvereniging Jehova Nissi en is er voor de kinderen een vossenjacht.
 
 ’s Avonds wordt het gehele dorp  in de sporthal verwacht voor een groot ORANJECONCERT.
 
Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst en de kranslegging.
 ( de flyers komen nog door het dorp)
 
Dan is het de grote dag 5 mei. Bevrijdingsdag. De start is op de Borglanden.
De wagens dienen vanaf 13.00 uur te worden opgesteld.
Route volgt in de stedumer van april en op stedum.com. Start is om 14.00 uur.
 
Muziekver.Jehova Nissi en de band deGringos zullen de optocht muzikaal begeleiden.
Gezellige meezingers. Een beetje Haagse bluf met wat Groninger klei. Tijdens de pauze zullen deGringos ook  spelen op het terras  bij het Herv. Centrum.
 
Wij vragen de bewoners  en dat geldt voor het hele dorp de auto’s van de straat te halen en zoveel mogelijk op de inrit te zetten en anders te parkeren op de aangewezen plaatsen. Bezoekers van buiten het dorp zoveel mogelijk op de fiets en anders graag parkeren op de aangegeven plaatsen.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als alle wagens door alle straten kunnen.
 
Het einde is bij boerderij van de fam Bijen. Hier vindt ook de prijsuitreiking plaats.
 
Mocht u een paal in de grond slaan graag eerst een KLIC melding. (www.kadaster.nl/klic/) dit ook i.v.m. het ophangen van de vlaggetjes.
 
Oproep: Wij kunnen nog enige vrijwilligers gebruiken op 5 mei.
Opgave: Kees Vriezema 551366  of bij Peter Jans 050-3021897
 
Bestuur Oranjevereniging                       
Voorzitter: Kees Vriezema
Penningm: Peter Jans
Sec.           :Coby Nienhuis
Leden :       Jeannette de Leeuw
Leden        : Syta Timmer

www.stedum.com

Geef een reactie