18 juni 2024

30 jaar Culturele Raad Middelstum

0

Toen in 1982 de Stichting Culturele Raad Middelstum werd opgericht kon niemand voorspellen dat deze organisatie zo’n kunstzinnige spil in het dorp zou worden. Nu 30 jaar en honderden muziek- en theatervoorstellingen later kan Middelstum terugkijken op een opmerkelijke culturele periode. In het jaarlijkse programma van de raad wisselen theatervoorstellingen, muziek, tentoonstellingen, cabaret en poëzie elkaar af.

De CRM organiseert tien evenementen per jaar en eens in de vijf jaar het grote “Kunstmonument” waarbij alle professionele kunstenaars uit de gemeente Loppersum hun werk in monumentale gebouwen presenteren. In 2010 werden de kunstwerken in oude zeecontainers in het monumentale landschap geëxposeerd.
Het 30-jarig jubileum valt samen met de Lichtweek Middelstum. Dit feest wordt gehouden van 6 t/m 13 oktober. Alle straten van het dorp zijn dan feestelijk verlicht en er zijn allerlei evenementen rondom het thema “Meroakels”. De Lichtweek wordt op zaterdagavond 13 oktober afgesloten met het 30 jarig jubileum van de Culturele Raad. Ter gelegenheid hiervan wordt de spectaculaire straatvoorstelling “Ironwings” opgevoerd. Theatergroep Abacus trekt met  hun bizarre “drakenvoertuigen” door het dorp. De rijdende kunstwerken zijn gemaakt van duizenden ijzeren plaatjes. Met de hand geknipt, gevormd en gelast tot fantastische drakenvoertuigen.
Abacus treedt die avond drie  keer op en rijdt verschillende routes door Middelstum. Aan alle kinderen wordt gevraagd om in het thema van de lichtweek "Meroakelse” drakenvervoermiddelen te maken en verkleed met de Ironwings-parade mee te doen.
De parade start om half zeven bij Vita Nova in Middelstum.

CRM / Paul Rinket

Geef een reactie