16 juli 2024

350 ongeruste bezoekers bij infoavond

0

ÔJullie halen onze rijkdom weg en laten ons met scheuren in boerderijen en woningen achter!Õ.

Deze opmerking van een hevig verontruste Groningse landbouwer werd met applaus onthaald dinsdagavond tijdens een zeer druk bezochte bijenkomst in Middelstum waar de gemeente Loppersum inwoners informatie gaf over recente aardbevingen. ZoÕn 350 mensen waren op de uitnodiging van de gemeente ingegaan en kregen van deskundigen tekst en uitleg over oorzaken en gevolgen van drie aardbevingen dit najaar. In een maand tijd werden er drie aardbevingen geregistreerd in de provincie Groningen, Daarbij hadden de eerste twee een kracht van 3,0 op de schaal van Richter, en de laatste, op 10 november, een kracht van 2,7.

De gemeente Loppersum nodigde specialisten uit van onder meer KNMI, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de Commissie Bodemdaling en het Staatstoezicht op de Mijnen om vragen van ongeruste bewoners te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst bleek er grote bezorgdheid te bestaan bij deze inwoners van noord-Groningen.

De uitgenodigde deskundigen waren het er over eens dat de drie aardbevingen het gevolg zijn geweest van de aardgaswinning in de provincie Groningen. Maar volgens dr. B. Dost van het KNMI vallen de geregistreerde bevingen binnen de prognoses en is het niet de verwachting dat ze veel krachtiger zullen worden. Volgens het KNMI is niet te voorspellen wanneer dergelijke bevingen zich weer voor zullen doen.

ÔDat kan nog wel tien jaar duren, maar het kan ook morgen weer gebeuren. In elk geval is de kans dat de bevingen veel sterker zullen worden zeer gering. Een maximale kracht van 3,8 op de schaal van Richter verwachten we hier maar eens in de honderd tot tweehonderd jaarÕ, aldus Dost.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel inwoners zich ook zorgen maken over de bodemdaling in de provincie Groningen die het gevolg is van de aardgaswinning sinds de jaren zestig. Zij vermoeden dat die bodemdaling de oorzaak is van onverklaarbare scheuren in boerderijen en woningen.

Maar volgens de ÔCommissie Bodemdaling door AardgaswinnningÕ, een onafhankelijke commissie de schadeclaims beoordeelt ten gevolg van de bodemdaling, kunnen de scheuren niet het gevolg zijn van de bodemdaling. ÔDaarvoor verloopt de bodemdaling veel te gelijkmatigÕ, aldus ir. L. Vogelaar van deze commissie.

In tegenstelling tot de bodemdaling, kunnen de aardbevingen echter wel degelijk scheuren veroorzaken, aldus de deskundigen. ÔDe aardbevingen kunnen wel degelijk zorgen voor forse scheuren. De bevingen zijn niet zo krachtig dat ze zorgen voor instortende gebouwen, maar het kan wel gaan om stevige scheurenÕÕ, aldus mevr. mr. B. Holsink.

Zij is medewerker van de Technische Commissie Bodembeweging. Dat is een groep onafhankelijke deskundigen, in 1999 in het leven geroepen door de Tweede Kamer om de overheid en burgers te adviseren over de gevolgen van de winning van delfstoffen.

Mensen die scheuren hebben gekregen in hun woningen kunnen een beroep doen op een speciaal schadefonds van de NAM. Deze heeft sinds haar oprichting in 1997 al 700 claims binnen gekregen, waarvan er 425 zijn toegekend. In totaal is er voor een bedrag van 700.000 euro aan schade uitgekeerd, de afgelopen jaren.

© Archief www.stedum.com

www.gic.nl

Geef een reactie