1 maart 2024
Vrijdag 22 september is het weer zover, de Duitse Stedumers komen onze kant weer op. In 1978 is deze traditie gestart, vanuit het Groningse Stedum, onder leiding van wijlen burgemeester Mellema. Dit jaar vieren we het veertigjarig bestaan van deze bijzondere band. Kleinkinderen van de eerste bezoekers zijn er nu weer bij, en zo gaat deze uitwisseling al over drie generaties. Hier deel van uitmaken is een bijzondere leerschool in gastvrijheid, want hoe wij ook ons best doen, de ontvangsten daar zijn niet te overtreffen. 
Toch gaan we weer een poging doen, want 40 jaar, dat moet groots gevierd worden. Een aantal Stedumers dat hiermee bekend is, heeft al aangegeven zich voor de organisatie te gaan inzetten of gastgezin te zijn. Als u denkt, dat wil ik ook meemaken, meldt u dan aan als gastgezin bij Lies Oldenhof, Peter en Brenda Tillema of Karen Hemmen. Ook Rob Douma zet zich in als hoeder van deze traditie. Hij maakte destijds thuis in Stedum aan dezelfde Weersterweg het moment mee dat Sito Mellema Stedum op de kaart ontdekte, en contact ging leggen, per brief, en later per telefoon. Nu is een e-mail genoeg en wordt contact met Facebook onderhouden.
Het programma is in grote lijnen als volgt:
Vrijdagavond ontvangst van de gasten, gezamenlijk eten, gevolgd door een gezellige avond, met bijvoorbeeld schieten of sjoelen.
Zaterdag naar Schiermonnikoog, eten aan de wal, en een feestelijke avond in Moarstee voor het hele dorp, met dansmuziek, en ook gelegenheid bij te praten.
Zondag: kerkdienst, wandeling (waarin opgenomen de in 2014 geschonken zomereik), brunch.
Wij hopen weer op een bijzonder gezellige en feestelijke ontmoeting. Er staan inmiddels aan Duitse zijde 25 mensen op de lijst, van heel verschillende leeftijd, met en zonder kinderen. Met bestaande banden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar er zullen altijd weer nieuwe gastgezinnen nodig zijn. Wilt u er alvast over nadenken of het u leuk lijkt aan dit weekend deel te nemen? De kosten van de bootreis naar Schiermonnikoog van de Duitse gasten zijn voor de organisatie. Noteert u de datum, bij de activiteiten is iedereen welkom, ook als u geen gasten in huis heeft!
We zullen met elkaar ons best doen hele goede “Gastgeber” zijn,
Karen Hemmen, karen.hemmen@gmail.com, tel 550920 
Lies Oldenhof, lies.oldenhof@perivert.nl
Peter Tillema tel 55 17 57

Activiteitencommissie Dorpsbelangen,

Geef een reactie