22 juli 2024

7 juli: Debatavond Groninger Dorpen: ‘samen het landschap inrichten en beschermen’

Een van de belangrijkste waarden van dorpen is het landschap waar ze deel van uitmaken. Een paar stappen buiten de deur en Groningse dorpsbewoners kijken uit over een open landschap vol weilanden, akkers en bosjes, onder een lage lucht vol wolken. Juist dat prachtige landschap staat onder druk, de laatste jaren, vooral door grootschalige energieprojecten. Wat kun je doen als dorpsbewoners om het effect van 150 m hoge windmolens, 380 kV-hoogspanningsmasten, datacenters, ondergrondse gasopslag tegen te gaan? Ben je nog wel in staat om het landschap te beschermen en te helpen in te richten? Zeker wel, zo leggen drie initiatiefnemers van dorpsprojecten in het Westerkwartier op 7 juli a.s. uit. Je moet alleen wel goed beseffen welke rol je in het landschap speelt en hoe je zo’n project succesvol bedenkt, organiseert en uitvoert. De initiatiefnemers gaan daarover in debat met professionals van het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en BügelHajema.

Wanneer: 7 juli, 19:30-21:00 u (inloop vanaf 19:15 u).
Waar: Oostwold (WK), MFC De Gaveborg, De Boomgaard 1
Wat: Het dorp als ontwikkelaar: samen het landschap inrichten en beschermen
Wie: betrokkenen en geïnteresseerden uit de hele provincie Groningen (entree is gratis)

Meer informatie/aanmelden: https://groningerdorpen.nl/agenda/ada-stroopt-de-mouwen-op/