28 februari 2024

Aanbeveling herbenoeming Burgemeester Rodenboog

0
Op 26 januari  2015 heeft de gemeenteraad van Loppersum besloten om Albert Rodenboog aan te bevelen voor herbenoeming van zijn derde termijn als burgemeester van de gemeente Loppersum.
Vertrouwenscommissie
De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning om de procedure tot aanbeveling op te starten.

Positief advies
De gemeenteraad heeft ingestemd met het positieve advies van de commissie om de herbenoeming van burgemeester Rodenboog  bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning naar de Minister.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie