25 april 2024

Aandeelhoudersvergadering Moarstee

0

Vandaag was de tweede jaarlijkse uitloting van de aandelen van Moarstee, waar in totaal 8 jaar voor uitgetrokken is. Het officiële, notarieel in gebruik zijnde systeem bestond uit het trekken van balletjes uit drie melkbussen, waarmee tot over het getal 200 kon worden gegaan, want zoveel aandelen zijn er destijds uitgezet onder de Stedumers. 
Wethouder Bé Schollema kweet zich voortreffelijk van zijn taak, en zijn kritische vragen over de procedure werden doeltreffend beantwoord door penningmeester Wilco Witteveen. De voorzitter Siebrand Dijkema opende de vergadering met een toespraak, refererend aan het vertrek van burgemeester Rodenboog, de mooi opgeknapte haven van Stedum, de herindeling en de zo gewenste medewerking van de gemeente Loppersum aan de uitbreidingsplannen van Moarstee. Wethouder Schollema ging op al deze aspecten in, en roemde het vermogen van de Stedumers dingen in hun eigen dorp voor elkaar te krijgen, waaronder ook de feestweek, waar hij zich als jurylid op zijn verjaardag uitstekend had vermaakt. Na deze wederzijdse loftuitingen kon er aan de trekking worden begonnen. Er waren zo’n 20 aanwezigen. Enkelen van hen traden direct toe tot de Ploug van Moarstee, door hun net uitgelote aandelen niet op te eisen. Zij worden voor een jaar weer vermeld op het betreffende bord. De anderen togen naar de penningmeester, en haalden zo wat drinkgeld voor de feestweek op. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje, en werd de bijeenkomst nog informeel voortgezet. Een traditie die zich nog wel even zal voortzetten, en mogelijk ook een werkwijze om de uitbreiding van Moarstee mogelijk te maken.

www.stedum.com,

Geef een reactie