25 april 2024

Aanpak essentaksterfte in het Steemerbos

0
Als gevolg van de essentaksterfte gaat Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uitvoeren in het Steemerbos. Veel essen in dit bos zijn aangetast door deze schimmelziekte, waarvan de bomen helaas niet zullen herstellen. Het effect van de ziekte wordt ook in dit bos nog versterkt door het optreden van honingzwam. Vanuit veiligheidsoverwegingen verwijderen we de zieke essen in de bosvakken. De vitale essen hopen we te kunnen sparen.
Deels zullen nieuwe bomen worden geplant en deels wordt er ruimte geboden voor natuurlijke verjonging. De herplant zal op zijn vroegst na de zomer van 2019 beginnen.
Tijdelijk afsluiting wandelpaden
In verband met veiligheidsrisico’s heeft Staatsbosbeheer besloten enkele wandelpaden tijdelijk af te gaan sluiten. Dit blijft van kracht tot dat de boswerkzaamheden zijn uitgevoerd en het hele bos weer veilig toegankelijk is. Op de onderstaand foto zijn de paden rood gemarkeerd die afgesloten worden. Tijdens de werkzaamheden blijven de overige wandelpaden in het werkgebied toegankelijk, maar kan het zo zijn dat deze tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor het Steemerbos heeft Staatsbosbeheer gekozen om met een rupskraan en een knipper de zieke essen af te knippen en op centrale plekken neer te leggen om vervolgens met een versnipperaar het vrijgekomen hout te versnipperen. Ook leggen we in Steemerbos dunningspaden aan, dit is voor toekomstig beheer gewenst. De kraan benut deze paden om de bodem in de rest van het bos te sparen. In deze baan worden de essen en struiken afgeknipt. De afgeknipte struiken lopen weer uit zodat na één groeiseizoen de dunningspaden weer zijn dichtgegroeid. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Staatsbosbeheer streeft er naar reststromen uit het bosbeheer zoals deze houtsnippers op een zo duurzaam mogelijke manier in te zetten. We leveren houtsnippers voor duurzame energie aan de biomassacentrale van NUON in Lelystad, de biomassacentrale van Stadsverwarming Purmerend, en aan glastuinbouwbedrijven en natuurgras aan verschillende vergistingsinstallaties voor de opwekking van groen gas. Op die manier combineren we efficiënt terreinbeheer – waarbij de opbrengst terugvloeit in het natuurbeheer – met een bijdrage aan de reductie van CO2 en de ontwikkeling van hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen.
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen of ideeën over toekomstige ontwikkelingen in dit bos dan kunt u een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl of bellen met 0519-345145. Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

, Staatsbosbeheer; Lauwersmeer & Wad Hogeland

Geef een reactie