9 december 2023

Aanpak overlast roeken in Middelstum

0

De gemeente Loppersum verwacht in de maand december te kunnen starten met de aanpak van de overlast van roeken in Middelstum. Door het zogenaamd ‘verstoren’ van de vogels hoopt men een oplossing te bieden voor het probleem. Wethouder Pier Prins (CDA): ’De Flora en Faunawet geeft ons weinig ruimte deze beschermde dieren aan te pakken. Door het verstoren van de roeken hopen we dat de overlast voor Middelstum wordt verminderd

Beschermde diersoort
Het dorp Middelstum heeft al langere tijd last van roeken. De Werkgroep ‘Dag Kraai’ is in 2009 door de inwoners opgericht om de urgentie van de overlast voor het dorp aan te geven. Doordat de roeken tot de beschermde inheemse soorten behoren, is het extra lastig om de overlast te bestrijden. De gemeente Loppersum heeft samen met een deskundige op het gebied van faunabeheer een analyse van de situatie gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar concrete oplossingen om de overlast tegen te gaan. Een van de oplossingen is het verontrusten van de vogels voorafgaand aan het broedseizoen. Deze aanpak vereist een ontheffing van het Ministerie; deze zal naar verwachting begin december worden verstrekt.
Verstoren
Om te voorkomen dat de vogels weer massaal gaan nestelen, mogen, conform de Flora en Faunawet, de vogels verstoord worden bij hun activiteiten voordat ze gaan broeden. Zodra de ontheffing bij de gemeente Loppersum binnen is, begint men met het verwijderen en verplaatsen van een aantal bestaande nesten. Daarnaast kan een zogenaamd vogelafweerpistool worden gebruikt om vogels af te schrikken zodra ze gaan nestelen.
Doel
Doel van deze maatregelen is, naast een verantwoorde zorg voor flora en fauna, de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk terug te brengen door herstel van een goed evenwicht. Garanties dat de overlast hierdoor volledig tot het verleden gaat behoren, kunnen niet worden gegeven. De gemeente Loppersum werkt nauw samen met Dorpsbelangen Middelstum, werkgroep ‘Dag Kraai’, een faunadeskundige, WildBeheerEenheid Fivelingo en LTO-Noord afdeling Fivelingo om de overlast van de roeken aan te pakken.

 


Gemeente Loppersum

Geef een reactie