28 mei 2024

Aanslag gemeentelijke belastingen in de bus

0

De aanslagen ÔGemeentelijke belastingen 2006Õ zijn gereed en worden zeer binnenkort verstuurd. Het is de bedoeling dat alle eigenaren van panden dinsdag 28 februari de aanslag in de bus hebben.
Het gaat om de volgende belastingen:


Nieuw is de vormgeving van de aanslag. Op een overzichtelijke wijze kunt u nu goed zien voor welke onderdelen u belasting verschuldigd bent.


Betaling
De betaling kan op 4 manieren plaatsvinden.
1. automatische inkasso
2. acceptgirokaarten
3. overschrijven via uw bank
4. telebankieren


Indien u het vorige jaar automatisch hebt betaalt hoeft u verder niets te doen. Er wordt in 10 termijnen betaald. De eerste termijn wordt van uw rekening afgeschreven op 31 maart. Daarna steeds op de laatste werkdag van de volgende maand.
Betaalt u per acceptgiro dan moet u de eerste termijn overmaken voor 31 maart. En vervolgens voor elke laatste dag van de maand. Deze regels geleden ook voor overschrtijven en telebankieren.


Niet-woningen
Dit jaar heeft de gemeente Loppersum ook geregeld dat voor het gebruikerswoningdeel van niet-woningen geen belasting behoeft te worden betaald. Het gaat in dit geval om bedrijfspanden waar een woning deel van uitmaakt. In de gemeente Loppersum betreft het ongeveer 300 gevallen die daar nu al hun voordeel van hebben. Wettelijk behoeft dat pas geregeld te zijn in 2007. Loppersum past dat voordeel nu al toe.


Bezwaarschrift
Bij het aanslagbiljet is tevens bijgevoegd een bezwaarschriftenformulier. Bent u het niet eens met de aanslag, of onderdelen daarvan dan kunt u dit formulier indienen en aan de gemeente toesturen. Ook is datzelfde formulier te downloaden via deze website: formulier bezwaarschrift Woz-waarde en andere belastingen,  

Gemeente Loppersum

Geef een reactie