26 februari 2024

Aantal bevingen door gaswinning verdubbeld

0

DEN HAAG – Het KNMI heeft vorig jaar in het noorden van het land 57 aardbevingen geregistreerd, die het gevolg waren van gaswinning. In 2002 waren dat er 25. Dit staat in het jaarverslag van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat spreekt over een ,,opvallende toename”.

Twee van de bevingen hadden een kracht van 3 op de schaal van Richter en leidden tot meldingen van schade. Het SodM schrijft ook, dat oude steenzoutmijnen, die niet meer in gebruik zijn, mogelijk bodemdaling gaan veroorzaken. Studie moet uitwijzen of het nodig zal zijn enkele van die oude cavernes opnieuw aan te boren en zonodig op te vullen.


De Inspecteur-generaal der Mijnen stelt voor om de ontwikkeling van mijnbouw in ons land te bevorderen door informatie over de diepe ondergrond beschikbaar te stellen op internet.

www.dvhn.nl

Geef een reactie