10 december 2023

Aantal inwoners gemeente loppersum loopt met 37 terug

0

Het aantal inwoners van de gemeente Loppersum is het afgelopen jaar met 37 inwoners teruggelopen. Het aantal inwoners bedraagt per 1 januari 2005 voorlopig 11.035. Dat zijn 5.558 mannen en 5.477 vrouwen. De terugloop is net als vorig jaar toe te schrijven aan het vertrek overschot.

De terugloop in bevolking wordt dit jaar gecompenseerd door een geboorteoverschot met 20 nieuw Lopsters, dat vrijwel gelijk is aan 2003. Er hebben in 2004 521 mensen de gemeente verlaten. Dat is 93 mensen minder dan in 2003 (614).
Het aantal geboorten wint het nog steeds van de mensen die overlijden. Er zijn 20 kinderen meer geboren dan dat er inwoners zijn overleden.

Groei 2002
Loppersum is weer teruggekeerd in een neerwaartse spiraal van ontvolking van het platteland. Het gaat weliswaar erg langzaam, maar de gemeente dient alert te blijven hoe zij deze ontwikkeling wil volgen of pareren. Voor 2002 stond slechts een incidentele lichte groei van het aantal inwoners genoteerd. Dit werd met name toegeschreven aan de invulling van het bestemmingsplan Wirdumerweg in Loppersum. Daar werden in dat jaar bijna 50 woningen zijn betrokken.

LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE LOPPERSUM 2004   mannen  vrouwen  totaal
 1 jan 2004  5585  5487  11.072
 geboren     61     62      123
 gevestigd    226    238      464
 overleden     45     58      103
 vertrokken    269    252      521
 1 jan 2005  5558  5477  11.035

Loppersum.nl

Geef een reactie