22 april 2024

AANTAL INWONERS LOPPERSUM LOOPT TERUG

0

Het aantal inwoners van de gemeente Loppersum is het afgelopen jaar met ruim100 inwoners teruggelopen. Het aantal inwoners bedraagt per 1 januari 2004 daarom 11047. Dat zijn 5.572 mannen en 5.475 vrouwen. De terugloop is met name toe te schrijven aan het vertrek overschot.

In eerdere jaren was dat ook wel het geval maar wordt met name gecompenseerd door een geboorteoverschot. Er zijn in 2003 137 mensen meer vertrokken dan dat er zich in de gemeente hebben gevestigd.
Het aantal geboorten wint het nog steeds van de mensen die overlijden. Er zijn 29 meer kinderen geboren dan dat er inwoners zijn overleden.


Groei 2002
Voor 2002 stond nog een lichte groei van het aantal inwoners genoteerd. Dit wordt onder andere toegeschreven door de invulling van het bestemmingsplan Wirdumerweg in Loppersum waar bijna 50 woningen zijn gerealiseerd.

LOOP DER BEVOLKING LOPPERSUM 1 januari 2003 – 31 december 2003

 

mannen vrouwen

totaal

inwoners 1-1-2003

 5621


 5534


 11155

geboren

 74


 55


 129

vestiging

 226


 251


 477


 5921


 5840


 11761

overleden

 48


 52


 100

vertrokken

 301


 313


 614

inwoners 1-1-2004

 5572


 5475


 11047

www.loppersum.nl

Geef een reactie