22 april 2024

Aantal inwoners Loppersum loopt wederom terug

0

Het aantal inwoners van de gemeente Loppersum is het afgelopen jaar wederom teruggelopen. Vorig jaar (2004) nog met 37, maar op 1 januari 2006 was de terugloop in 2005 maar liefst 101. Deze terugloop is met name toe te schrijven aan een minder aantal geboortes (28) en een groter aantal burgers dat onze gemeente heeft verlaten (30).

Wel dient te worden opgemerkt dat het hier nog om voorlopige cijfers gaat. De terugloop van het aantal inwoners is een tendens die zich bij vrijwel alle gemeenten in de provincie voordoet.
Het aantal inwoners van Loppersum bedraagt per 1 januari 2006 voorlopig 10.928. Dat zijn 5.506 mannen en 5.422 vrouwen. De terugloop is net als vorig jaar toe te schrijven aan het vertrek overschot.

Tijdelijke opleving
In 2002 kon voor het laatst nog een incidentele lichte groei van het aantal inwoners worden genoteerd. Dit werd toen met name toegeschreven aan de invulling van het bestemmingsplan Wirdumerweg in Loppersum. Daar werden in dat jaar bijna 50 woningen zijn betrokken.


LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE LOPPERSUM 2005 


 mannen


 vrouwen


 totaal


 1 jan 2005


 5556


 5473


 11.029


 geboren


    51


    44


       95


 gevestigd


  214


   220


     434


 overleden


    53


    47


     100


 vertrokken


   262


   268


     530


 1 jan 2006


 5506


 5422


 10.928

Gemeente Loppersum

Geef een reactie