22 juli 2024

Aantal weidevogels in de Hoeksmeer verdriedubbeld

0

Het aantal broedende weidevogels is in twee jaar tijd verdriedubbeld in 65 hectare grasland, dat is toegevoegd aan natuurgebied de Hoeksmeer bij Garrelsweer. Dat is onder meer te danken aan verhoging van het waterpeil en laat maaien. De toeneming is extra opmerkelijk, omdat de aantallen weidevogels op de meeste plaatsen afnemen.

Natuurmonumenten is zo tevreden over het effect van de maatregelen, dat wordt overwogen in eerste instantie nog eens vier hectare verruigd weiland bij de Hoeksmeer om te toveren tot een weidevogelparadijs. Tevens wordt nu nagedacht over de bestemming van  20 hectare weide, die op het ogenblik anders wordt gebruikt.

"Tijdens onze evaluatie in het najaar hakken wij de knoop door. Wij willen dit zorgvuldig doen, maar gezien de resultaten bij de Hoeksmeer moeten wij de andere percelen ook wel geschikt maken voor weidevogels", stelt Alje Zandt, woordvoerder van Natuurmonumenten. In het grasland in en om de Hoeksmeer is het waterpeil tegenwoordig ruim een meter hoger dan in de omliggende weilanden. In de winter zijn ze kletsnat en in het voorjaar drogen ze langzaam op. Voor weidevogels en eenden zijn dat optimale omstandigheden.

In de 65 hectare nieuw natuurgebied broedden dit seizoen kieviten (31 paren), grutto’s (13 paren), tureluurs (zeven paren), slobeenden (twee paren), zomertaling (één paar) en veldleeuweriken (drie paren). Geliefd is de Hoeksmeer tevens bij bijvoorbeeld de krakeend en de kuifeend.

Boer Gerard Stol pacht de 65 hectare nieuw weidevogelgebied. Hij wacht bewust met maaien tot alle broedende weidevogels en hun kroost zijn uitgevlogen. Stol heeft na rijp beraad bovendien besloten niet meer dan 15 hectare van het terrein te maaien.

Boswachter Jacob de Bruin is trots op de broedresultaten van de weidevogels. Hij vindt het prima dat Natuurmonumenten nu nagaat of het mogelijk is om enkele met riet verruigde stukken grond geschikt te maken voor deze dieren.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie