23 februari 2024

Aardbevingen en hulpverlening

0
In het gemeentehuis van Loppersum is het Regionaal Informatiepunt Gaswinning gevestigd. Hier vindt u informatie over gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dit veroorzaakt. Op 26 september as gaat de Veiligheidsregio nader in op de aardbevingen en de hulpverlening. U bent van harte welkom op 26 september van 19.30 – 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal van de gemeente Loppersum.
In verband met een maximaal aantal deelnemers vragen wij u zich aan te melden via telefoonnummer 0596-548 200 of per mail naar gemeente@loppersum.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen. Aanmelden kan tot twee dagen voorafgaand aan de bijeenkomst. Vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning worden met regelmaat thema avonden georganiseerd. Hou voor data en onderwerpen www.NAMplatform.nl of www.loppersum.nl in de gaten.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie