29 november 2023

Een deel van Noord Groningen is woensdagavond om 19:39 uur getroffen door een lichte aardschok. Er zijn meldingen binnengekomen uit de omgeving van Bedum, Middelstum en Stedum. Het KNMI geeft weer dat het centrum Stedum was dan wel daar vlak bij, op een diepte van zo’n 3 kilometer, met een kracht van 2,5 magnitude op de schaal van Richter. Heeft u schade:

Het KNMI heeft een nauwkeurig meetnetwerk opgezet waarmee deze trillingen worden geregistreerd. De meeste aardschokken zijn zó licht dat ze door niemand worden gevoeld. Aardschokken die zwaarder zijn dan 1,8 op de schaal van Richter kunnen over het algemeen wèl aan de oppervlakte worden waargenomen. De twee zwaarste die zich tot nu toe in relatie tot gaswinning hebben voorgedaan, hadden een kracht van 3,5 op de schaal van Richter: bij Alkmaar in 2001 en bij Middelstum in 2006.
De lichte aardbevingen door gaswinning kunnen volgens het KNMI maximaal een kracht hebben van 3,9 op de Schaal van Richter. De kans op schade bij deze lichte bevingen is over het algemeen gering. Als er schade is, zal die doorgaans beperkt van aard zijn (geen structurele schade aan gebouwen).
Wie meent schade te hebben, kan dit schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen of via dit digitale schadeformulier. De NAM heeft een toegankelijke schaderegeling, en laat meldingen onderzoeken door een onafhankelijke deskundige.

www.stedum.com

Geef een reactie