18 juni 2024

Actie voor stichting Make-A-Wish Nederland

0


De pas opgerichte fietsclub Oet Steem, gewichtsbeheersingspraktijk Goud Gewicht in Loppersum en het Swaithoes in Stedum hebben een actie op poten gezet ten behoeve van de stichting  Make-A-Wish. Deelnemers aan die actie brachten € 3850,- bijeen. Afgelopen zaterdag werd dat bedrag in ontvangst genomen door een blije Steven Floor van de Stichting Make-A-Wish.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.
De drie initiatiefnemers van de actie in Stedum omarmen het prachtige werk van de stichting Make-A-Wish Nederland. Om geld in te zamelen voor de stichting, is op 11 februari in het Swaithoes een actie gestart. Een soort sponsorloop voor volwassenen, waarbij de deelnemers hun eigen goede doel vastlegden. Dat kon een conditieverbetering zijn of het beheersen van hun gewicht. De deelnemers hebben zelf sponsoren gezocht, die uitbetaalden als de deelnemer het vooraf gestelde doel haalde. Werd het doel niet gehaald, dan volgde een vooraf bepaalde boete. Te voldoen door de deelnemer.
Tientallen mensen kwamen aan het begin van de actie naar het Swaithoes om hun goede doel vast te laten leggen. Zeven mensen van fietsclub “Oet Steem” wilden hun uithoudingsvermogen verbeteren, maar verreweg de meeste deelnemers kozen ervoor om af te vallen. Regina Datema van “Goud Gewicht” en Karel Zuiderveld van het Swaithoes legden de doelen vast en verrichtten de beginmetingen. Eind april vond een tussenmeting plaats en kon worden geïnventariseerd hoeveel geld er al was toegezegd door sponsoren. De eindmeting vond afgelopen zaterdag plaats. Enkele deelnemers moesten de boete betalen omdat ze hun persoonlijke doel niet hadden gehaald. De meeste deelnemers haalden het gelukkig wel en konden hun sponsorgeld innen. Het totaalbedrag kwam uit op € 2750,- Dit bedrag zal nog worden aangevuld met het sponsorbedrag dat de leden van de fietsclub Oet Steem bij elkaar zullen trappen met hun tocht naar het plaatsje Stedum in Duitsland. Dat doen ze op 31 augustus. Ze rekenen op minimaal € 1100, zodat het totaalbedrag van de actie uitkomt op € 3850,-
Dit bedrag werd zaterdag door Karel Zuiderveld aangeboden aan Steven Floor van de Stichting Make-A-Wish Nederland. Hij was erg blij met het toegezegde geld en vertelde dat hier weer vele wensen van kunnen worden vervuld. Dat geeft de kinderen weer een impuls om met vergrote energie tegen hun kanker te vechten.
 

www.stedum.com

Geef een reactie