28 februari 2024

Adoptie openbaar groen in Loppersum is een succes

0

De oproep van wethouder Stoel om groenvakken in de gemeente Loppersum te adopteren, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Een verrassend aantal bewoners heeft te kennen gegeven bereid te zijn groenperkjes voor hun deur en in hun straat te willen adopteren. Ook zijn er verschillende straten, buurten en dorpen waar de bewoners gezamenlijk het plan hebben opgevat het groen in hun straat of buurt te adopteren.

Wethouder Stoel: ‘ Uit reacties blijkt maar weer dat de inwoners erg betrokken zijn bij hun woonomgeving. De gemeente waardeert dat dan ook zeer. Ik weet zeker dat als buurtbewoners samen aan de slag gaan met hun woonomgeving dat dit ook de onderlinge contacten in buurt en straat versterkt en mensen gezamenlijk weer trots kunnen zijn op de plek waar ze wonen.
Wethouder Stoel kwam tot zijn oproep omdat de gemeente alle zeilen bij moet zetten om het onderhoud goed onder controle te houden. “Door beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het belang van een goed milieu, moet veel meer handwerk worden ingezet. Daarvoor ontbreekt nu eenmaal voldoende geld en we kunnen niet overal tegelijk zijn als het onkruid de pan uitrijst.” Om duidelijk te zijn over wat de inwoners en de gemeente van elkaar mogen verwachten als het onderhoud wordt overgedragen is een beleidsnotitie Adoptie openbaar groen geschreven. Hierin staat onder andere wat de mogelijkheden voor inwoners zijn voor ondersteuning en begeleiding en wie hun aanspreekpunt bij de gemeente is, de zogenaamde groencoach. “Ik verwacht dat de eerste stroken openbaar groen in de maand september worden overgedragen”, zo besluit wethouder Stoel.
Groencoach
Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Dit houdt in dat bewoners het onderhoud van de gemeente overnemen. Door het beperkte budget onderhoud de gemeente het groen op een basisniveau. Bewoners krijgen de mogelijkheid het groen te verfraaien door het op een hoger niveau te onderhouden of aan te passen en meer kleur aan te brengen. De bewoners die een stuk gemeentegroen hebben geadopteerd worden begeleid door een groencoach van de gemeente Loppersum. Deze onderhoud
de contacten met de inwoners en geeft tips en advies om het onderhoud volgens afspraak uit te voeren.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie