22 juni 2024

Afschermen pluimvee vanaf 1 september verplicht

0

Vanaf vrijdag 1 september zijn pluimveehouders verplicht hun pluimvee af te schermen. Tijdens de vogeltrek bestaat het risico dat wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden.
Daarom is elke houder van pluimvee vanaf 1 september weer verplicht

  • kippen,
  • ganzen en
  • ander pluimvee, ook
  • watervogels,

af te schermen. De zijkanten van het verblijf moeten minimaal afgeschermd zijn met gaas, de bovenkant met ondoorlatend materiaal.
Vogels die volledig gevaccineerd zijn (dat wil zeggen vanaf 1 week na de tweede vaccinatie), hoeven niet afgeschermd te worden.

Kiezen
Pluimveehouders kunnen kiezen tussen ophokken óf het aanbrengen van een constructie die contact met wilde vogels onmogelijk maakt. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om beperkte uitloop te houden waardoor problemen op welzijnsgebied kunnen worden voorkomen.
De Algemene Inspectiedienst zal controleren of de afschermplicht wordt nageleefd. Als er niet gevaccineerd pluimvee wordt aangetroffen dat onafgeschermd rondloopt, wordt een dwangsom opgelegd. Daarmee krijgt de houder een waarschuwing. Zijn de vogels bij de volgende controle nog niet afgeschermd, dan volgt er een geldboete.

Blijvende dreiging
De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) en het Permanente Comité voor de Voedselkwaliteit en de Diergezondheid van de Europese Commissie hebben aangegeven dat er een blijvende dreiging uitgaat van wilde vogels bij de verspreiding van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N1. In diverse landen in de wereld is het desbetreffende vogelgriepvirus permanent aanwezig. Via de verschillende trekroutes van wilde vogels staat Europa en ook Nederland in verbinding met deze landen.

Besmet
In veel lidstaten van de Europese Unie zijn wilde vogels gevonden die zijn besmet met het vogelgriepvirus van het type H5N1. In bepaalde Europese staten, zoals Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Roemenië heeft de verspreiding van het virus door trekvogels geleid tot uitbraken bij pluimveebedrijven met uitloop en bij niet-bedrijfsmatig, in de buitenlucht gehouden pluimvee. Tot dusverre zijn er in Nederland nog geen wilde vogels gevonden die het bewuste vogelgriepvirus met zich dragen.

Ministerie
Voor meer informatie : kijk op www.minlnv.nl/vogelgriep of bel Het LNV-loket : 0800 – 2233322 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur)

Gemeente Loppersum

Geef een reactie