25 april 2024

Agenda vergadering dorpsbelangen

0

Het duo Bosma & De Boer (smartlappenrepertoire)komt 19 april de jaarvergadering op vrolijken. Het duo heeft meerdere prijzen gewonnen op smartlappenfestivals. Dit naar aanleiding van het afscheid van Lies Oldenhof Ze geeft het stokje na acht jaar over.

lees verder voor de agenda

  Jaarvergadering

Vereniging Dorpsbelangen

Stedum

1. Opening2. Notulen ledenvergadering 01-11-20053. Ingekomen stukken en mededelingen4. Jaarverslag5. Lopende zaken6. Jaarverslag penningmeester7. Verslag kascommissie8. Benoeming nieuw lid kascommissie9. Wijziging bestuur


Lies Oldenhof treedt af. Het bestuur stelt voor om


Lorette Verment en Wilco Witteveen te benoemen.10. Rondvraag11. Sluiting12. Na 8 jaar  nemen we afscheid van Lies Oldenhof


als voorzitter en bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen Stedum


 


  met een feestelijk optreden van: Bosma en de Boer


Een vrouwelijk duo met een smartlap repertoire

www.stedum.com

Geef een reactie