13 juli 2024

Algemene info oud en nieuw

0

Bij elke jaarwisseling wordt volop met carbidbussen geknald. De gemeente heeft besloten om hiervoor algemene regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden. Er worden geen aparte vergunningen meer verleend. De politie zal toezien op de onderstaande regels. Bij een overtreding wordt bekeurd. De boete is € 90,00 per overtreding.

 De volgende regels gelden voor de personen die met carbid schieten:
  • Er mag alleen aan de rand van een dorp worden geknald op een plaats met een vrije veldschoot van 75 meter. De afstand met andere gebouwen is minimaal 100 meter.
  • Er mag niet geknald worden op plaatsen waarvan men kan weten dat dit schadelijk is voor mensen of dieren, zoals vee en paarden.
  • Het carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • Elke persoon mag met maximaal 2 bussen van 30 liter knallen.
  • De minimum leeftijd om met de bussen te knallen is 18 jaar.
  • De personen die carbidschieten mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.
  • Men moet voldoende w.a. verzekerd zijn tegen schade of letsel, veroorzaakt door het carbid schieten.
  • Na zonsondergang moet het schietterrein goed te worden verlicht, bijvoorbeeld met behulp van bouwlampen.
  • De personen die met carbid schieten moeten de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat derden schade lijden.
Op vele manieren krijgt u al te horen en zien dat vuurwerk gevaarlijk is als u er roekeloos mee omgaat. Genoeg reden dus om voorzichtig te zijn met het afsteken van vuurwerk. Ook is er veel illegaal vuurwerk in omloop dat nog veel meer risico’s geeft. Dit vuurwerk is vaak onbetrouwbaar en dus gevaarlijk. Koop daarom geen illegaal vuurwerk maar ga naar winkeliers met een vergunning. In onze gemeente is dat Tweewielerhuis Mans Engel in Westeremden.

De verkoop mag op 29, 30 en 31 december. Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen.

Het afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari tot 02.00 uur. De politie let dit jaar extra streng op het gebruik van vuurwerk. Buiten de toegestane tijd is het strafbaar en het kan je een boete opleveren.

Ruim “weigeraars” op. Vooral jongeren lopen op 1 januari nog letsel op omdat ze “weigeraars” opnieuw aansteken. Daarom: afgestoken vuurwerk en “weigeraars” bij u op de straat: ruim het op. Daarmee voorkomt u nog meer letsel. 

 
Grijp in bij agressie tijdens oud en nieuw
Maak foto’s wanneer je getuige bent van agressie en meld je als getuige bij de politie. Dat zijn enkele punten uit  de campagne van het ministerie van BZK die van start is gegaan met het oog op de Jaarwisseling. Ook gemeenten, de politie en andere sectoren met een publieke taak (zoals het openbaar vervoer) doen mee met de campagne.

De jaarwisseling moet leuk blijven 
"De jaarwisseling moet leuk blijven in onze dorpen", onder dat motto richten alle verenigingen dorpsbelangen en het gemeentebestuur van Loppersum zich tot u. Met enkele dorpsverenigingen is het afgelopen jaar nogmaals overlegd. Daarbij bleek dat het branden met oud en nieuw wel iets is dat de inwoners bezig houdt. Voor die dorpen waar totnogtoe geen problemen zijn geweest, zeggen we gewoon, houden zo. De dorpen, waar het afgelopen jaar wel is ingegrepen, hopen we met de verenigingen dorpsbelangen, dat de situatie zich niet zal herhalen. 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie