26 september 2023

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen in hybride-vorm.

Op vrijdagavond 20 mei houdt Dorpsbelangen haar voorjaarsvergadering. We gaan de vergadering in hybride-vorm organiseren. Dit houdt in dat u fysiek bij de vergadering aanwezig kunt zijn of dat u de vergadering kunt zien via Stedum.com. De vergadering zal om 20.00 uur starten in Trefpunt. De agenda voor deze vergadering en de notulen van de najaarsvergadering zult u via de mail ontvangen.