2 maart 2024

Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen

0

Op vrijdagavond 7 november aanstaande houdt de Vereniging Dorpsbelangen
Stedum haar Algemene Ledenvergadering. Dit vindt plaats in cafŽ het Oude
Raedthuys, aanvang 20.00 uur. Een vrijdagavond als vergaderavond is niet
gebruikelijk. Dorpsbelangen Stedum plant al een paar jaar de
ledenvergadering in het najaar bewust op een vrijdagavond. Het is dan de
gewoonte de zakelijke vergadering gezellig af te sluiten met een bijzondere
act. Deze keer is daarvoor het duo Zweet uitgenodigd, dat smartlappen zingt
voor en met de zaal. Niet geheel toevallig maakt Stedumer Han Vos deel uit
van dit duo.

Agendapunten van de vergadering zijn o.a.:
de Oud en Nieuwviering en de restauratieplannen van klok en uurwerk van de
monumentale Bartholomeus kerk. Ook zal het bestuur een voorstel doen om
komend voorjaar een pad door het Stemer Bos aan te leggen. Leden en
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

© Archief www.stedum.com

www.stedum.com

Geef een reactie