14 juli 2024

Algemene regels carbidschieten

0

Bij elke jaarwisseling wordt volop met carbidbussen geknald. De gemeente heeft besloten om hiervoor algemene regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden. Er worden geen aparte vergunningen meer verleend. Voor de regels, lees verder!

De volgende regels gelden voor de personen die met carbid schieten:

 • Het carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Er mag alleen aan de rand van een dorp worden geknald op een plaats met een vrije veldschoot van 75 meter. De afstand met andere gebouwen is minimaal 100 meter.
 • Er mag niet geknald worden op plaatsen waarvan men kan weten dat dit schadelijk is voor mensen of dieren, zoals vee en paarden.
 • Op elke plaats mogen maximaal 2 bussen van 30 liter staan.
 • De minimum leeftijd om met de bussen te knallen is 18 jaar.
 • De personen die carbidschieten mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.
 • Men moet voldoende w.a. verzekerd zijn tegen schade of letsel, veroorzaakt door het carbid schieten.
 • Na zonsondergang moet het schietterrein goed te worden verlicht, bijvoorbeeld met behulp van bouwlampen.
 • De personen die met carbid schieten moeten de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade lijden.
 • De bussen moeten stevig worden verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen.
 • De deksels van de bussen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet. Geadviseerd wordt om een voetbal als deksel te gebruiken.
 • Het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de bussen en niet in de schietrichting kunnen komen.
 • Er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn.
 • Er mag niet geschoten worden op momenten dat de weggeschoten deksels worden opgehaald.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie