25 april 2024

Alle basisscholen gemeente Loppersum versterkt, verduurzaamd en klaar voor de toekomst

De klaver

Op 25 juni 2020 is de nieuwbouw van OBS de Zandplaat in ’t Zandt opgeleverd en overgedragen aan Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Vorige week is er verhuisd van het oude gebouw naar de nieuwbouw. De kinderen uit het dorp starten het schooljaar in hun nieuwe schoolgebouw. Wethouder Bé Schollema: “Met deze oplevering komt een eind aan een langdurig, maar mooi traject in onze scholentransitie. Alle negen scholen in onze gemeente zitten straks in een nieuw of versterkt gebouw.”

Drie kindcentra
Om de hele transitie mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren in de dorpen Loppersum, Middelstum, Westeremden en Zeerijp tijdelijke scholen gebouwd. Hier werden de kinderen en hun leraren gehuisvest tijdens de versterkingswerkzaamheden of tijdens de nieuwbouw.

Eind 2017 is de eerste school opgeleverd: GBS Klim-op verhuisde in Middelstum naar een gebouw dat deels versterkt is en deels nieuwgebouwd. Medio 2019 werden, vlak na elkaar, drie volledig nieuwe kindcentra opgeleverd: het Kindcentrum Loppersum, Kindcentrum Wijland in Middelstum en Kindcentrum de Klaver in Stedum.

Versterkte scholen
In 2019 is ODBS Abt Emo in Westeremden als eerste volledig versterkt. In de voorjaarsvakantie van 2020 is OBS de Wilgenstee in Zeerijp geopend. Samen met de nieuwbouwschool in ’t Zandt maken de scholen in Westeremden en Zeerijp deel uit van de Netwerkschool Loppersum Oost. Bé Schollema: “Deze samenwerking is opgezet om de positie van kleine plattelandsscholen te versterken en is mede tot stand gekomen op initiatief van ouders”.

Klaar voor de toekomst
Alle scholen, zowel de nieuwbouw als de versterkte gebouwen, hebben een extra impuls gekregen om ze klaar te maken voor de toekomst. Dit betekent dat er extra is geïnvesteerd in duurzaamheid, in de flexibiliteit van het gebouw, ook gericht op het geven van andere (digitale) vormen van onderwijs.

Wethouder Schollema: “Ik vind het geweldig dat wij er als gemeente in zijn geslaagd om binnen vijf jaar, zeven schoolgebouwen te vernieuwen of te versterken. Het heeft veel gevraagd van leerlingen, ouders, onderwijsteams en omwonenden van die scholen. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken iedereen heel hartelijk te bedanken voor hun medewerking, denkkracht én hun geduld.”