29 november 2023

Alv van de vereniging Groninger Bodem Beweging

0

Namens het bestuur van de vereniging Groninger Bodem Beweging nodigen we u uit tot het bijwonen van onze tweede Algemene Ledenvergadering op  28 april om 19:30 uur in ’t Ol Schoultje, Torenstraat 1, 9992 TZ Huizinge. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 19 oktober 2010
5. Halfjaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Huishoudelijk Reglement
8. Plannen en strategie
9. Onderzoeken van Deltares en TNO
Pauze
10. Ivar Wendt, jurist, spreekt over de aanpak van aansprakelijkheidstelling van de NAM; aansluitend discussie. Ivar Wendt heeft in het verleden de actiegroep “Laat het zout maar zitten” in Tzummarum, Friesland bijgestaan in hun strijd tegen de zoutwinning en hun pogingen schadevergoeding te krijgen.
11. Rondvraag
12. Sluiting


Voor inlichtingen over de vergadering kunt u bellen met: 0595-551829 of 06-55715192

Kent u iemand die nog geen lid is, maar wel graag de avond wil bijwonen, dan kan hij  zich opgeven als lid bij aanvang van de vergadering (kosten €10).
Opgeven kan ook:
1. bij het secretariaat: de Bosrand 11, 9991 EJ Middelstum. Tel. 0595-551829,
2. of via het mailadres :
info@groninger-bodem-beweging.nl
3. via de website:
www.groninger-bodem-beweging.nl


Met vriendelijke groet,

J. van der Knoop, voorzitter
H. Groeneveld, secretaris

Groninger Bodem Beweging

Geef een reactie