2 maart 2024

Annuleringen vanwege overheidsmaatregelen: update Feestweek

0
Vele mensen en organisaties worden direct of indirect getroffen door het coronavirus. Dit leidt o.a. tot afgelastingen van evenementen. Geannuleerd:
– Activiteiten op Koningsdag
– 4 mei dodenherdenking, alternatief wordt gezocht
– 5 mei optocht
– 8 mei ALV Dorpsbelangen
– 16 mei Steemer Omloop
– eind mei toneel ONA
– eind mei wandel4daagse
– 6 tm 13 juni Feestweek Stedum
Oranjevereniging
Activiteiten van de Oranje Vereniging Stedum vervallen in verband met het coronavirus. Conform de maatregelen van de overheid ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 heeft het bestuur van de Oranje Vereniging Stedum besloten alle door haar georganiseerde activiteiten te laten vervallen en op te schorten tot na de zomer. Dit houdt in dat: 
– Activiteiten voorafgaand- op of rond koningsdag komen te vervallen. 
– Activiteiten op 4 mei in de huidige vorm komen te vervallen. Er wordt gezocht naar een alternatief. 
– De optocht van de versierde wagens op 5 mei komt te vervallen. 
Zodra er meer duidelijkheid met betrekking tot de mogelijkheden om onze activiteiten weer te organiseren zullen we u hier over berichten.
Toneelvereniging ONA
Het toneelseizoen kent een abrupt einde meldt ONA. Eind mei 2020 stonden uitvoeringen van hun toneelstuk gepland. Deze gaan niet door. "We hopen iedereen volgend seizoen in goede gezondheid te kunnen verblijden met ons toneelspel." schrijft ONA op de sociale media.
Steemer Omloop
De Steemer Omloop is het eerste hardloopevenement van het Huis & Hypotheek Ommelander loopcircuit in 2020. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft de organisatie dit evenement op zaterdag 16 mei 2020 moeten annuleren, zo meldt zij op de sociale media. De eerstvolgende loop staat gepland op 10 juni in Middelstum, de organsiatie wacht af of deze doorgang kan vinden.
Dorpsbelangen
– De ledenvergadering van Dorpsbelangen, gepland op vrijdag 8 mei a.s., is geannuleerd.
– De wandel4daagse, gepland tussen 25 en 28 mei, is geannuleerd.
Feestweek Stedum
Stichting Op Goud Geluk schrijft: ‘Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet omtrent het coronavirus hebben we als Stichting ‘Op Goud Geluk’ helaas moeten besluiten om de Feestweek Stedum 2020 tot nader order op te schorten.’

www.stedum.com,

Geef een reactie