22 juli 2024

Antennemast ijsbaan Stedum komt er toch

0
Ondanks enkele bezwaren vanuit het dorp houdt de gemeente Loppersum vast aan de plaatsing van een veertig meter hoge antennemast ten zuiden van de ijsbaan in Stedum. De bezwaarschriften zijn door het college ongegrond verklaard. Wel krijgen de bezwaarmakers een vergoeding wegens het niet tijdig nemen van een beslissing op hun bezwaarschrift. De antennemast in Stedum heeft alles te maken met internet. Wethouder Rudi Slager: “Die mast moet zo hoog worden omdat vanuit de top van de mast antennes van boerderijen in het buitengebied bereikt moeten worden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze locatie daarvoor de beste is." Met het ongegrond verklaren van de bezwaren gaat het college niet mee in de mening van de commissie voorbezwaarschriften die de bezwaarmakers in een hoorzitting heeft gehoord en vervolgens hun bezwaren gegrond verklaarde, de gemeente opriep het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. De commissie is van mening dat er geen deugdelijke motivering was voor de onderdelen welstand, archeologie en natuurbescherming. Het college wil de omgevingsvergunning in stand houden, onder aanvullende motivering ten aanzien van de onderdelen welstand, archeologie en natuurbescherming. Voor natuurbescherming zijn aanvullende voorschriften opgenomen. Het fundament voor de zendmast ligt er inmiddels. Wethouder Slager verwachten dat er na het ‘ijs-baanseizoen’ verder gebouwd zal worden.

, De ommelander

Geef een reactie