22 april 2024

Appingedam en Delfzijl samen in bad

0

Delfzijl/Appingedam – De weg naar een nieuwe gezamenlijk zwembad voor de inwoners van Delfzijl en Appingedam kan resoluut worden ingeslagen. Dit advies kunnen de beide gemeenteraden binnenkort lezen in het eindrapport van de stuurgroep die de haalbaarheid van de intergemeentelijke voorziening heeft onderzocht.

De ambtelijke stuurgroep denkt eind deze maand haar eindrapport rond te hebben. Maar Paul Kingma, die namens Delfzijl bij het onderzoek betrokken is, laat nu al geen misverstand bestaan over de belangrijkste conclusie. “Er is geen enkele belemmering om een gezamenlijk bad te bouwen. In de klankbordgroep van burgers en verenigingen is iedereen enthousiast. Er zijn goede locaties beschikbaar en het is goed mogelijk om een aantrekkelijke nieuwe zwemvoorziening te bouwen en te exploiteren, binnen het budget van de bestaande baden AquariOm in Delfzijl en Eelwerd in Appingedam.”


Het uitgangspunt in het rapport van de stuurgroep is een zwembad dat vergelijkbaar is met het huidige AquariOm, maar dan gebouwd op de grens van beide gemeenten. “In de klankbordgroep is de wens geuit voor enkele extra voorzieningen, die we onder de aandacht van de gemeenteraden zullen brengen”, zegt Kingma. “Maar daar zijn ook extra kosten aan verbonden. Het is aan de politiek om daar een beslissing over te nemen.”


Zes locaties


Een eerste inventarisatie van zwembadlocaties heeft zes plekken opgeleverd:
* weiland bij boerderij Bruining van den Berg
* achter het dierencrematorium
* aan N33, ter hoogte van McDonalds
* tussen Tuikwerd en Eemskanaal
* tussen De Eendracht en Fivelingo
* aan Klauckelaan/Woldweg


De klankbordgroep heeft haar voorkeur al uitgesproken voor de drie eerste locaties op de grens van beide gemeenten. De laatste twee plekken zijn gekozen vanwege restwarmte van de kartonfabriek, maar lijken kansloos omdat ze te ver van Delfzijl liggen.


Lange verlanglijst


De klankbordgroep heeft nadrukkelijk haar wensen geuit over het toekomstige zwembad. De leden willen een veelzijdige accommodatie voor een breed publiek met vriendelijke tarieven. Het bad moet beschikken over een royaal verwarmd buitenbad met een ruime ligweide, waarvoor meer geld moet worden uitgetrokken dan de berekende 150.000 euro. Recreanten moeten er de hele dag terecht kunnen, maar het bad moet ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor doelgroepen, zoals school- en leszwemmers, verenigingen, ouderen en gehandicapten. Het complex moet beschikken over twee baden met beweegbare bodems, een peuterbad, een springplank, glijbanen, horecaruimten en een tribune. Verder moet het complex uitgebreid kunnen worden met een sporthal.

www.dvhn.nl

Geef een reactie