25 april 2024

Arend en Jaap Koenes zamelen op 14 maart 2020 oud ijzer in voor het Ghana project 2020

0
Op zaterdag 14 maart 2020 (van 09.00 – 15.00 uur) is er een oud ijzer inzameldag in Stedum en omliggende dorpen voor het Ghana project in 2020. Ik ga samen met mijn vader (Jaap – hij gaat voor de 5e x) en een drietal andere vrijwilligers uit de regio in oktober 2020 zeventien dagen naar Nkoranza in Ghana om te werken bij de Hand In Hand Community
Het Ghana project
De Hand in Hand-gemeenschap (ook wel genoemd de P.C.C. Peace of Christ Community) in de Ghanese stad Nkoranza biedt sinds 1992 onderdak aan gehandicapte en in de steekgelaten kinderen. Er leven meer dan 100 kinderen en jong – volwassenen in de gemeenschap. Nog eens twintig komen er vanuit de dorpen elke dag op de beschutte werkplaats werken.
De gemeenschap is opgericht door drie Ghanezen en een Ghanees- Nederlandse arts, Ineke Bosman.  Operation Hand in Hand is opgezet als een klein dorp. Twee of drie kinderen leven tezamen met een verzorger, ze wonen als een kleine familie binnen de grote familie van de Hand in Hand-woongemeenschap. Iedere kleine familie leeft in een eigen huisje. Deze huisjes staan in een cirkel rond een centraal gelegen terrein dat wordt gebruikt voor spelletjes, oefeningen, muziek maken, feesten, dansen, zwemmen en natuurlijk om gezamenlijk te eten!
Al vele jaren zorgen vrijwilligers uit de gehele wereld, samen met de plaatselijke bevolking, voor het groot- en klein onderbouw, het bouwen van huizen en overige gebouwen (o.a. leercentrum). Op de website www.ghanag8.blogspot.com kun je o.a. lezen welke projecten in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en wat op stapel staat voor 2020. Het is goed om te weten dat wij als vrijwilligers de reis- en verblijfkosten volledig zelf betalen. Het geld dat we inzamelen, het doel is ca. 20.000 euro (waarvan reeds 14.000 ingezameld), komt dus volledig ten goed van het project (niets aan de strijkstok!).
Oud ijzer inzamelen d.d. 14 maart 2020
We verzamelen als vrijwilligers op diverse manieren geld in voor het project. Het inzamelen van oud ijzer is één goede manier gebleken om ook geld in te zamelen. We organiseren daarom op 14 maart 2020 in Stedum een oud ijzer inzameldag t.b.v. het  project Ghana 2020. Ook is het mogelijk om die dag gezellig een kopje koffie (met koek) te komen drinken en meer over het project te horen.
Op het terrein van het Trefpunt in Stedum (Bedumerweg 32) wordt een container geplaatst waar we het oud ijzer in verzamelen. U kunt die dag (van 09.00 tot 15.00 uur) oud ijzer komen brengen, maar dit kan ook opgehaald worden.  Let op: oud ijzer is o.a. ijzer, koper, lood, zink, kabels, brons, aluminium, (lood)accu’s e.d. Het is niet mogelijk om koelkasten , velgen met banden en kluizen in te nemen/op te halen.
Het ingezamelde oud ijzer wordt overgedragen aan een erkende inzamelaar die zorgdraagt voor het verwerken overeenkomstig gestelde wet- en regelgeving.

Contactgegevens inzameling oud ijzer
Wilt u dat het oud ijzer die dag opgehaald wordt dan kunt u dit doorgeven aan Arend Koenes (06-30021407 of a.koenes@hetnet.nl). Op afspraak kan oud ijzer ook eerder opgehaald/gebracht worden (ook hiervoor kunt u contact opnemen met Arend Koenes).
Sponsoring is ook mogelijk
Mocht u enthousiast zijn over ons project (en geen oud ijzer voorradig hebben) dan is het altijd mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Stichting Aduard Helpt o.v.v. Ghana 2020 op bankrekeningnummer NL 10 RABO 0103453091. Let wel Stichting Aduard Helpt is een ANBI, u mag uw gift dus aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting
Meer informatie
Meer informatie over ons project vindt u, zoals eerder vermeld op https://operationhandinhand.nl en www.ghanag8.blogspot.com.
Natuurlijk kunt u mij ook altijd even aanspreken (of bellen of mailen) over meer informatie over het project, de inzameldag op 14 maart 2020 of ……
Arend Koenes, mede namens Jaap Koenes, Bernard Meier en Johan en Albert van Sleen

, Arend en Jaap Koenes Bernard Meier en Johan en Albert van Sleen

Geef een reactie