24 juli 2024

Autocross Stedum ten einde

0

De voorzitters van Dorpsbelangen en Stichting Op Goud Geluk laten in De Stedumer weten dat de autocross in Stedum ten einde is. Zij schrijven: "Sinds een aantal jaren is de oude ijsbaan aan de Lopsterweg opgeknapt en als grasland in gebruik.
Grasopbrengst is slecht verenigbaar met het gebruik als autocross terrein, en om die reden heeft de familie Bijen verzocht naar een ander stuk grond om te zien. Dat is door een aantal enthousiaste crossorganisatoren onder de noemer “we gaan weer crossen” serieus opgepakt, maar heeft helaas niet tot de keuze voor een alternatieve locatie mogen leiden. En hoewel de familie Bijen de medewerking niet intrekt, heeft de commissie die dit festijn organiseert besloten de autocross nu toch van het programma te schrappen. De reden is een combinatie van factoren, waaronder ook de steeds hogere veiligheidseisen en het risico van een lagere opbrengst. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de begroting van feestweek en Dorpsbelangen. Beide besturen beraden zich over een vervangend evenement, met de intentie om de aantrekkingskracht van dit evenement op een andere manier voor te zetten."
Na 2014 was het al onduidelijk of er in 2015 geracet zou worden, dat ging uiteindelijk niet door. In 2016 kon weer worden gestart. Maar zoals het nu lijkt, valt het doek definitief voor de autocross in Stedum.

, De Stedumer en Stedum.com

Geef een reactie