16 juli 2024

Eindelijk mag het weer! Na een aantal jaren een alternatieve avond4daagse te hebben georganiseerd, is het dit jaar weer mogelijk om een avond4daagse te organiseren zoals we zijn gewend.

Dit jaar vindt de avond4daagse plaats van maandag 9 mei t/m donderdag 12 mei. Hierbij is het weer mogelijk te kiezen tussen twee afstanden, te weten: 5 km en 10 km. Iedere avond begint om 18:00 uur en start en eindigt in Moarstee.

U kunt zich al opgeven! Dat kan door een mail te sturen naar activiteitenstedum@gmail.com en daarin aan te geven welke dagen u wilt deelnemen. U heeft de beschikking over de volgende opties:
– Eén dag (exclusief medaille) : € 1,50
– Twee dagen (exclusief medaille) : € 1,50 per dag
– Drie of vier dagen (inclusief medaille) : € 5,00
– Dagspeld : € 2,50

Ook is het mogelijk dat uw kind via school deelneemt. Daarvoor zal een opgavelijst bij school worden afgeleverd waarop deelnemers zich kunnen aanmelden.

Inschrijven kan uiteraard ook op de dag zelf. Dat doet u bij het startpunt. Daarvoor willen we u vragen zoveel mogelijk gepast te betalen.

Mochten hierover onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd even contact opnemen met één van de leden van de activiteitencommissie.

Activiteitencommissie