29 februari 2024

Dit jaar vindt de avond4daagse plaats van maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei. Hierbij is het weer
mogelijk te kiezen tussen twee afstanden, te weten: 5 km en 10 km. Iedere avond begint om 18:00
uur.
U kunt zich al opgeven! Dat kan door een mail te sturen naar activiteitenstedum@gmail.com en
daarin aan te geven welke dagen u wilt deelnemen. U heeft de beschikking over de volgende opties:
– Eén dag (exclusief medaille) : € 1,50
– Twee dagen (exclusief medaille) : € 1,50 per dag
– Drie of vier dagen (inclusief medaille) : € 5,00
– Dagspeld : € 2,50
Op school zal ook een opgavelijst hangen, waarop deelnemers zich kunnen aanmelden.
Deelname gaat niet via school, er zullen dus geen begeleiders/leerkrachten van school meelopen.
Inschrijven kan uiteraard ook op de dag zelf. Dat doet u bij het startpunt. Daarvoor willen we u
vragen zoveel mogelijk gepast te betalen.
Mochten hierover onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd even contact opnemen met één van de
leden van de activiteitencommissie of mailen naar ons emailadres.

Activiteitencommissie