20 juli 2024

Bankjes in het stemer bos

0


Deze week zijn er twee bankjes geplaatst in het Stemerbos. Een paar dorpsbewoners, Staatsbosbeheer en dorpsbelangen hebben er voor gezorgd dat de bankjes er kwamen. Zo kan er even gerust worden in het bos of gewoon even genieten van de natuur.

www.stedum.com

Geef een reactie