26 mei 2024

Beatrixschool Loppersum krijgt haar kunst terug

0

Rond de openbare basisschool Prinses Beatrixschool worden de weggehaalde kunstwerken teruggeplaatst. De gemeente heeft daartoe een plan opgesteld hoe zij dat gaat aanpakken.

Het kunstenaarscollectief VOKO Lichen, waarin kunstenaar verzameld die de kunstobjecten hebben ontworpen en vervaardigd, wordt opdracht te geven om een schetsontwerp te maken voor het herplaatsen van kunstobjecten.

De raad van Loppersum besluit daarover in de vergadering van 18 septeber 2006.

Buurtoverleg
Er vindt een bijeenkomst plaats met buurtbewoners en het schoolbestuur, waarin de plannen met elkaar worden doorgesproken. Verder dient het kunstenaarscollectief een begroting op te stellen voor de reparatie, herplaatsing en onderhoud van de kunstobjecten. Ook maken de kunstenaars een planning voor de daadwerkelijke herplaatsing.

Verwijderd zonder medeweten
Bij de uitbreiding van de Beatrixschool en de realisatie van een kinderopvang aan de Badweg zijn alle kunstwerken in de omgeving van de school door de gemeente verwijderd. Dit is gebeurd zonder medeweten van de kunstenaars. De gemeente heeft nu iets goed te maken door de kunstwerken weer te herplaatsen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie