21 mei 2024

Bedrijven Delfzijl wachten op vegen strand

0

Delfzijl – Het havenbedrijf Seaports heeft naar aanleiding van de brief van Heuvelman Ibis over het ‘munitiezand’ uit de Eems, vrijdagochtend overleg gevoerd met verschillende bedrijven en de gemeente Delfzijl. Afgesproken is, om het afgraven en zeven van het strand van Delfzijl af te wachten.

Dat zegt directeur Harm Post van Seaports. ”We hebben afgesproken om eerst het speurwerk en de conclusies van de explosievendienst op het strand van Delfzijl af te wachten. Als blijkt dat de munitie inderdaad uit de laag zand komt, die van de Eems afkomstig is, dan zullen we onze strategie nader bepalen.”


Volgens de Explosieven Opruimingsdienst zat de munitie die in mei werd aangetroffen op het strand van Delfzijl, mogelijk in een partij zand, die er in 1996 werd gestort. Uit een brief van het Delfzijlster aannemersbedrijf Heuvelman Ibis blijkt dat de partij zand deel uitmaakte van twee miljoen kubieke meter zand die in 1992 door een baggerbedrijf uit de Eems was gewonnen. Het zand, zo schrijf Heuvelman, is ook gebruikt voor bouwprojecten in ondermeer de haven van Delfzijl, de Eemshaven en het bedrijf FMC in Delfzijl. Bij het eerder genoemde Fivelpoort-project blijkt toch geen ‘munitiezand’ te zijn gestort.


Post acht de kans dat er munitie in het gewonnen zand zat klein. ”Ik heb gesproken met diverse mensen die het zand hebben gebruikt. Ze zijn nooit munitie tegengekomen. Bovendien werd het zand uit de Eems bij het opzuigen automatisch gezeefd. Alleen kleine munitie had door de zeef doorgelaten kunnen worden”, aldus Post.


Volgens adjunct-directeur Andries Meter van het aannemersbedrijf Heuvelman Ibis in Delfzijl, is het heel goed mogelijk dat het zand dat in 1992 uit de Eems is gewonnen, munitie bevatte. ”Na de Tweede Wereldoorlog werd puin en munitie uit de zwaar gebombardeerde Duitse stad Emden in de Eems gedumpt. Het wapentuig is met het blote oog bij winning of grootschalig vervoer nauwelijks op te sporen. Munitie is dan een speld in een hooiberg.”


Meter schreef een brief aan de gemeente Delfzijl toen er munitie op het strand werd gevonden. ”Burgemeester Appel concludeerde toen, op basis van een rapport van de Explosieven Opruimingscommando, dat de munitie mogelijk in de partij zand uit 1996 zat. Uit veiligheidsoverwegingen leek het ons noodzakelijk om de burgemeester er op te wijzen dat zand uit hetzelfde depot ook is gebruikt voor andere bouwprojecten.”Onterecht beschuldigd


Directeur A. Meter van Heuvelman Ibis snapt niet waarom zijn bedrijf niet van de gemeente de opdracht heeft gekregen om het strand van Delfzijl te zeven. ”Direct na de vondst van de munitie hebben we de gemeente aangeboden om het strand aan te pakken. We zijn namelijk gespecialiseerd in dit werk.” Volgens Meter had zijn bedrijf de klus in een week kunnen klaren, terwijl het werk nu mogelijk vijf weken in beslag neemt.


De gemeente redeneert dat Heuvelman in 1996 verantwoordelijk was voor de levering van de partij zand die mogelijk de munitie bevatte en daarom niet in aanmerking komt voor het zeven van het strand. In een brief aan Heuvelman staat: ‘De firma Heuvelman is partij geweest in de leverantie van het zand als leverancier en derhalve niet integer genoeg voor de werkzaamheden’. Meter is zeer verbolgen over deze woorden en haalt in een brief flink uit naar de gemeente. ”We zijn volledig ten onrechte beschuldigd”, aldus Meter

www.dvhn.nl

Geef een reactie