27 mei 2024

Bedum in het geweer tegen dwangsom

0

Bedum heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van Gedeputeerde Staten de gemeente een dwangsom op te leggen. Deze maatregel houdt verband met het ontbreken van een geldige milieuvergunning voor de gemeentewerkplaats aan de Bedumer Industrieweg. De gemeente vindt echter dat haar hierbij geen blaam treft.

Het verzoek voor een nieuwe vergunning is bijtijds ingediend en door omstandigheden binnen de provinciale organisatie ‘blijven liggen’. Dat valt ons niet aan te rekenen", stelt het college van B en W. Overtreding van de ‘oude vergunning’ wordt nu door de provincie gestraft met een dwangsom van 250 euro per overtreding met een maximum van 2500 euro.

www.dvhn.nl

Geef een reactie