28 mei 2023

Bedum tegen Groninger woonboten

zuidwolde – Waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Bedum en Plaatselijk Belang Zuidwolde protesteren tegen plannen van de gemeente Groningen een lange rij woonboten in het Boterdiep te leggen.

De boten, volgens Plaatselijk Belang grote schuiten met meer dan ŽŽn verdieping, zouden aan de westkant in het water komen, tussen Hornbach en de gemeentegrens met Bedum. Alle tegenstanders willen bezwaar maken als de plannen niet worden aangepast.

Volgens het waterschap is het Boterdiep op de gekozen plaats te smal en is de stroming van het water te sterk door een vlakbij liggend gemaal. De gemeente Bedum wil net als Plaatselijk Belang Zuidwolde geen ‘vervuiling’ van het grensgebied tussen het dorp en de stad. Ook zou de ontsluiting via de Groningerweg ongelukkig zijn. Het drukke fietspad wordt doorkruist en de wal leent zich slecht voor de plaatsing van fietsenhokjes en auto’s.


De plannen moeten nog ter inzage worden gelegd. Ze kwamen naar buiten naar aanleiding van geruchten uit Zuidwolde. Plaatselijk Belang klopte bij de gemeente Bedum aan, die vervolgens om uitleg vroeg bij de gemeente Groningen. Ook plaatselijk belang Zuidwolde heeft een brief naar de gemeente Groningen gestuurd, maar daar is nooit een antwoord op gekomen. De gemeente Groningen was niet voor commentaar bereikbaar.


Andere kant


Tegen de gemeentegrens met Groningen liggen in de gemeente Bedum diverse woonboten. Dat is volgens de gemeente en Plaatselijk Belang Zuidwolde geen probleem, omdat die drijvende onderkomens aan de oostkant van het diep liggen en via een speciale weg over de dijk ontsloten worden. Ook zijn ze gevarieerd in uitvoering en klein van formaat. Daardoor heeft het geheel een vriendelijke uitstraling. Tenslotte liggen de bootjes er al jaren.

www.dvhn.nl

Geef een reactie