25 april 2024

Bedum trekt structuurplan tijdelijk in na opmerkelijk initiatief bewoners

0

Het college van b. en w. van Bedum en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad hebben besloten tot uitstel van de behandeling in de raadscommissie VROM van het structuurplan voor Bedum en Onderdendam. Die behandeling stond gepland voor woensdag 1 februari aanstaande. Aanleiding voor het uitstel is een door een groep inwoners ingediend Ôalternatief structuurplanÕ.

Het college wil eerst advies van deskundigen over het onlangs gepubliceerde alternatieve plan. Omdat er geen andere agendapunten waren, komt de vergadering van de raadscommissie VROM van 1 februari nu te vervallen.

Het Ôalternatieve structuurplanÕ werd afgelopen vrijdag aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissie VROM. Het plan is ontwikkeld door een groep Bedumers. B. en w. zijn nog niet in de gelegenheid geweest het plan op zijn merites te beoordelen. B. en w. vragen onder meer het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, dat in opdracht van de gemeente een ontwerp-plan heeft opgesteld, om een inhoudelijke beoordeling van het aangeboden alternatief. Die beoordeling zal enige tijd op zich laten wachten.

Het uitstel van de behandeling van het plan betekent dat de vaststelling pas na de raadsverkiezingen van 7 maart aanstaande plaats zal kunnen hebben. In eerste instantie koerste het college op vaststelling in het najaar van 2005. Het grote aantal reacties uit de bevolking op de vorig jaar gepresenteerde gemeentelijke plannen leidde al tot vertraging in de procedure. Wanneer de vaststelling van het plan Ð dat een looptijd heeft tot 2020 Ð nu in de gemeenteraad aan de orde komt, is niet duidelijk.

In een aantal media wordt melding gemaakt van de voorgenomen behandeling van het structuurplan in de raadscommissie VROM. Die berichtgeving is door de meest actuele ontwikkelingen inmiddels achterhaald

www.gic.nl

Geef een reactie