24 februari 2024

Belangrijke informatie over huishoudelijke verzorging

0

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben acht gemeenten in Noord-Groningen de Regioraad Noord-Groningen opdracht gegeven de aanbestedingsprocedure te voeren voor de uitvoering van de Huishoudelijke Verzorging. De Regioraad Noord-Groningen heeft de huishoudelijke verzorging op basis van de Europese en nationale wet- en regelgeving aanbesteed.

Het dagelijks bestuur van de Regioraad Noord-Groningen heeft op 2 november jl. het voorlopige gunningsbesluit genomen. De huishoudelijke verzorging is voorlopig gegund aan de stichtingen

Thuiszorg Groningen,
Oosterlengte en
de combinatie De Hoven/Fivelland.

De definitieve gunning wordt bekendgemaakt na de bezwarenprocedure.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die op 1 januari 2007 ingaat. Gemeenten zullen dan onder andere verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging. De overheveling van de huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de Wmo heeft onder andere tot doel meer samenhang te creëren tussen wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie
Als u nu recht heeft op huishoudelijke hulp, dan ontvangt u binnenkort een brief van het zorgkantoor. Let op uw brievenbus.

Advertentie Ommelander
Meer informatie over de huishoudelijke verzorging vindt u in de paginagrote advertentie die op donderdag 30 november in de Ommelander Courant/ De Ommelander verschijnt.
De Ommelander Courant/ De Ommelander wordt dan, net als op de maandag, huis-aan-huis bezorgd in de hele gemeente. Mocht u de krant dan niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de Ommelander Courant, tel. 0595-437777

www.stedum.com

Geef een reactie