25 juli 2024

Beledigen taboe in Loppersum

0

De gemeente Loppersum past de gedragscode voor bestuurders aan met een apart artikel voor raadsleden. Daarin staat onder meer dat zij zich moeten onthouden van beledigingen, laster en leugens. Ook mogen raadsleden zich niet grievend uitlaten tegenover andere bestuurders en moeten ze beweringen die naderhand onjuist blijken te zijn publiekelijk rectificeren.

De aanpassing van de code komt niet uit de lucht vallen. Tijdens twee informele raadsbijeenkomsten bleek dat veel raadsleden vinden dat er te veel op de man wordt gespeeld in de politiek van Loppersum. De raadsfractie van de politieke groepering Loppersum Vooruit (LV) kreeg deze maand tweemaal in het openbaar het verwijt weinig respectvol om te gaan met ambtenaren, raad en college van B en W.
LV-raadslid Jim Lambeck vermoedt dan ook dat er een verband bestaat tussen de voorgestelde aanpassing van de gedragscode en zijn politieke groepering. "Dit is tegen ons gericht. Dat moet haast wel."

Persberichten politie.nl

Geef een reactie