25 juli 2024

Beregening in hele land aan banden

0

DEN HAAG – Beregening van akkers en landbouwgronden wordt in het hele land aan banden gelegd. De Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van alle 48 water- en heemraadschappen in Nederland, heeft alle leden gevraagd het sproeien van landerijen te ontmoedigen.
De dringende vraag is het gevolg van topoverleg vrijdagmorgen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag over de extreem lage waterstanden in de rivieren in combinatie met de hoge watertemperaturen. Omdat voor volgende week onveranderd droog en warm weer wordt verwacht, is het volgens de Unie nodig wateronttrekking uit open water zoveel mogelijk tegen te gaan.

In delen van Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel golden al beregeningsverboden. Op andere plaatsen hebben de waterschappen agrari‘rs al gevraagd zo min mogelijk en dan het liefst ’s nachts te sproeien. Voor delen van het land waar nog geen beperkende maatregelen waren genomen, heeft de Unie nu geadviseerd het beregenen zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat past de verdeling van rivierwater over Nederland aan om de waterstand in het land op orde te houden. In het IJsselmeer gaan de schuiven van de Afsluitdijk dicht om meer zoetwater vast te houden. West-Nederland krijgt water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de waterstand in de Waal wordt door stuwen verhoogd om hinder voor de scheepvaart te beperken.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie