29 september 2023

Bestemmingsplan Woondorpen voor vijftien dorpen

De gemeente Loppersum is het bestemmingsplan Woondorpen aan het voorbereiden. De dorpen Loppersum en Middelstum hebben beide een eigen bestemmingsplan. Voor de vijftien dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk wordt nu het bestemmingsplan Woondorpen voorbereid.
Door nieuwe inzichten, ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen is het nodig om de bestaande bestemmingsplannen voor deze dorpen te actualiseren. Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Als inwoners concrete plannen hebben voor hun perceel, kunnen zij in het bestemmingsplan lezen of hun ideeën passen binnen de regels. Ook staat er beschreven wat de ruimtelijke mogelijkheden voor de omgeving zijn volgens het bestemmingsplan.
Inzage en inloopbijeenkomsten
Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed en is van 12 december 2017 tot en met 5 februari 2018 in te zien. Inzien kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast worden gedurende de inzagetermijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden het voorontwerp bekijken en vragen stellen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur op 16 januari in het dorpshuis van Eenum; op 18 januari in het dorpshuis van Westeremden en op 24 januari in het dorpshuis van ’t Zandt. Bekijk www.loppersum.nl voor meer informatie en de verdere procedure.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie