20 mei 2024

Beter wonen met minder mensen

0
Voor de Eemsdelta, het gebied dat wordt gevormd door de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum, is een woon- en leefbaarheidsplan opgesteld. Het plan is in samenwerking gemaakt door de gemeenten en de provincie en de maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, onderwijs en midden- en kleinbedrijf, die in de regio actief zijn.

Het plan is een vervolg op het convenant dat eerder door maar liefst 35 organisaties is getekend en waarin partijen de uitgangspunten voor een gezamenlijk woon- en leefbaarheidsplan hebben bepaald en hun bereidheid om het plan in samenwerking uit te voeren hebben vastgelegd. In het plan worden maatregelen voorgesteld om de leefbaarheid in de Eemsdelta in de toekomst te bewaren en te verbeteren. Het plan is nodig omdat de bevolking in het gebied naar verwachting blijft dalen en de samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing en ontgroening. Dit heeft onder andere gevolgen voor de woningmarkt, het onderwijs en de zorgvoorzieningen. Door de samenwerking tussen de overheden en met de maatschappelijke organisaties vindt de noodzakelijke verbinding plaats om tot een samenhangend plan te komen.
Bewoners en maatschappelijke partners dachten mee en hielpen keuzen in het plan te maken. Het is de bedoeling dat ook bij de uitvoering van het plan bewoners en organisaties/instellingen bijdragen aan het nieuwe elan in het gebied. Het motto van het plan luidt dan ook “Beter wonen met minder mensen”

Nu het plan gereed is vragen de betrokken organisaties aan hun achterban om hun mening over het plan te geven en om met de uitvoering in te stemmen. Zo zullen de gemeenteraden in het gebied, net als de verschillende organisaties die bij de opstelling zijn betrokken, de komende
maanden het plan bespreken. Zij hebben daarvoor tot eind januari de tijd. Dan zal duidelijk moeten zijn of het plan voldoende wordt gedragen.
Het woon- en leefbaarheidsplan is vanaf vandaag te vinden op www.eemsdeltaleeft.nl

Gemeente Loppersum

Geef een reactie