22 juni 2024

Bevolking schrikt van ingreep in centrum

0

LOPPERSUM ¥ Het centrum van Loppersum gaat volledig op de schop als een stedenbouwkundige visie, gemaakt door het bureau De Hond en Van Keulen, daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat bleek gisteravond tijdens een inspraakavond van de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum over de herinrichting.

De idee‘n leidden gisteravond tot nogal wat discussie en schrikreacties tijdens een druk bezochte bijeenkomst in hotel Spoorzicht. Vooral het feit dat de historische kern behoorlijk aangetast wordt door het cre‘ren van een massieve nieuwbouw-wand aan het Marktplein voor de nieuwe ClOOO-super-markt, leidde tot verontwaardiging.


 


“Dit zal het dorp Loppersum kapot maken”, riep dorpsbewoner Thoones, die eraan toevoegde, dat de bouw van een supermarkt, die straks de helft van de totale kern inneemt, een ongelooflijke, dwingende en bijna niet meer te herstellen ingreep is.


Veel bewoners vragen zich af of een dergelijk grote supermarkt wel noodzakelijk is in een dorp als Loppersum. Verplaatsen van de supermarkt naar een locatie buiten het centrum is volgens Erik van Keulen van het stedenbouwkundige  bureau  De Hond en Van Keulen geen optie. Het centrum zou haar trekker dan missen.


 


De uitbreidingswens van de diverse ondernemers is voor de gemeente mede de reden geweest om een stedenbouwkundig bureau een visie voor het centrum te laten maken. Vooral de Hogestraat holt momenteel, wat de winkelfunctie betreft, hard achteruit. De Hogestraat lijkt steeds meer een woonstraat te gaan worden. Daarnaast lag er een wens van Woningstichting Wierden en Borgen voor de bouw van seniorenwoningen. Wethouder Jan de Heer, die als lid van Dorpsbelangen aanwezig was, hoorde de vele reacties aan. “Hier kunnen we als gemeente iets mee doen”, zei hij. De bevolking krijgt in de toekomst nog meer inspraakmogelijkheden.


 

www.dvhn.nl

Geef een reactie